Hervormd Andel

De Alpha-cursus biedt iedereen de mogelijkheid om uit te zoeken wat het christelijk geloof inhoudt. De bijeenkomsten beginnen met het zingen van enkele liederen, gebed en een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt een inleiding op het thema (een uitgangspunt van het christelijk geloof). Aansluitend wordt er in kleine groepen doorgedacht over het onderwerp.

Wat houdt het in?

De Alpha-cursus duurt tien weken een avond in de week plus een weekend.

Wat komt er in de Alpha-cursus aan de orde?

- Het christelijk geloof: saai, onwaar en achterhaald?

- Wie is Jezus?

- Waarom is Jezus aan het kruis gestorven?

- Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?

- De Bijbel lezen hoe en waarom?

- Wie is de Heilige Geest?

- Wat doet de Heilige Geest?

- Hoe kan ik vervuld worden van de Heilige Geest?

- Hoe kan ik het kwade weerstaan?

- Hoe leidt God ons?

- Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?

- Geneest God vandaag de dag nog?

- Hoe zit het met de kerk?

- Wat doe ik met de rest van mijn leven?

Voor wie is de Alpha cursus?

De Alpha cursus is voor iedereen, namelijk voor mensen die:

- meer willen weten over het christelijk geloof.

- die pas christen zijn geworden.

- die basis van het geloof [nog] eens willen doordenken.

Voor informatie Johan van 't Sant 0416 – 696070