Hervormd Andel

Belangrijk voor een christen is dat hij of zij zich persoonlijk verdiept en bezig houdt met het Woord van God. Daarbij is het goed te weten dat de boeken in de Bijbel oorspronkelijk bedoeld om te worden voorgelezen en besproken in een gemeenschap van gelovigen. De Bijbelkring is een goede gelegenheid om dit in de praktijk vorm te geven om als gemeenteleden te luisteren naar Gods Woord en daar met elkaar over door te spreken. In 2 Timotheüs 3.16-17 staat dat 'heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.' Er zijn twee Bijbelkringen: - De Bijbelkring op maandagmiddag wordt verzorgd door ds. A. Naijen (15.00-16.30 uur). Deze kring is in het bijzonder voor de wat oudere gemeenteleden. Als u vervoer nodig heeft, mag u contact opnemen met ds. Naijen. - Wie de Bijbelkring voor de avondgroep gaat verzorgen in het seizoen 2016-2017,is op dit moment nog niet bekend. De Bijbelkring komt 1x per maand samen in De Ark. De Bijbelkring is wat betreft leeftijd heel breed: van jong volwassenen tot en met ouderen. U en jij zijn van harte welkom!