Hervormd Andel

Wat is GGG ?

De Gemeente Groei Groep (GGG) is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om te groeien in geloof & gemeenschap. De groep bestaat uit gelovige en geïnteresseerde mensen die regelmatig samenkomen om te luisteren naar Gods Woord. Maar ook om samen te bidden en te spreken over het geloof, dit naar aanleiding van een boekje.

Wat is het doel van de GGG ?

Het groeien in ons geloof en in gemeenschap.

Wat houd de GGG in ?

Eens in de veertien dagen komen we bij iemand thuis samen. Eerst drinken we gezamenlijk koffie met wat lekkers. Daarna wordt de avond geopend met gebed, stukje lezen uit de Bijbel en eventueel het zingen van een lied. De leiding van de avond rouleert onder de leden. Naar aanleiding van de gesprekspunten uit het boekje "Stage lopen bij Jezus" gaan we met elkaar in gesprek. Aan het einde van de avond wordt er afgesloten met gebed. Daarna kan men eventueel nog even napraten.

Zou u/jij een avond bij willen wonen of meer informatie, schroom niet en bel naar

Ditta Bassa 0183 – 443846 of Johan van 't Sant 0416 – 696070