Hervormd Andel

De diensten vinden normaal gesproken iedere zondag om 09.30u en 18.00u plaats. Voor de exacte data en tijden verwijzen wij u naar de agenda van de diensten. Verder kunt u de kerkdiensten live beluisteren en/of terug luisteren.

 

Kinderoppas

Elke zondagochtend is er vanaf 9.00 uur kinderoppas in de Ark. Ouders, die graag samen naar de kerk willen gaan, kunnen hun kind(eren) hier brengen. Een wisselend team zorgt voor de kinderen. De allerjongsten worden spelend bezig gehouden en de kleuters kunnen na een verhaal een werkje of kleurplaat maken.

 

Kindernevendienst

Tijdens de ochtenddiensten (m.u.v. de zomervakantie) is er voor kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool Kindernevendienst. De kinderen gaan met de leiding na het gebed naar De Ark voor hun eigen dienst. Voor het slotlied komen de kinderen weer terug in de kerk. Bij de Kindernevendienst wordt gezongen, gebeden, geluisterd naar een bijbelverhaal en wordt het verhaal verwerkt.

 

Voorbeden

Een belangrijk onderdeel van elke eredienst is het doen van voorbeden. Wanneer u iets of iemand wilt voordragen om in de voorbede aan de Heere op te dragen, neem dan contact op met uw wijkouderling, predikant of scriba.

 

Bloemengroet

De diaconie verzorgt de organisatie van de bloemengroet. De bloemen zullen 's zondags voor in de kerk staan. Met een hartelijke groet van de gemeente worden de bloemen naderhand bezorgd bij: bijvoorbeeld aan huis gebonden of zieke mensen uit de gemeente of het dorp, of iemand die iets te vieren heeft, die steun kan gebruiken, of die de gemeente om een andere reden in de bloemen wil zetten.

Ach, een bloemetje zult u zeggen. Maar we weten dat het meestal heel erg gewaardeerd wordt.

Het gevoel dat men aan je denkt, hoewel velen helemaal niet weten dat je het zo nodig had.

Kent u iemand die zo een steuntje van de gemeente wel kan gebruiken? Laat het ons weten! Geef naam, adres en reden op.

Wanneer u het leuk vindt om af en toe een boeket bij iemand te bezorgen dan horen we dat ook graag.

Reactie graag naar diaken E. Pelle tel: 0183-443615