Hervormd Andel

De Heere Jezus Christus heeft het Heilig Avondmaal ingesteld. Het is een zichtbaar teken en zegel, waardoor God ons de belofte van het evangelie des te beter wil laten begrijpen. Het is ingesteld voor hen, die zichzelf verfoeien om hun zonden maar toch vertrouwen dat die hun om Christus wil vergeven zijn en die begeren hun geloof te sterken en hun leven te beteren.

Viermaal in het jaar vindt de avondmaalsviering plaats. Op de zondag vóór de viering is er een voorbereidingsdienst, opdat we onszelf beproeven en onderzoeken. Tegelijkertijd word er in de notenhof een avondmaalsviering gehouden. Met aanwezigheid van diaken en ouderling.

In Ordinantie 7, artikel 4, lid 2, van de Kerkorde van de P.K.N. valt te lezen: 'De kerkenraad kan een samenkomst beleggen ter bezinning en verzoening, met het oog op de waardige viering van het avondmaal.