Hervormd Andel

Bejaarden en langdurige zieken of diegenen die tijdelijk de gang naar de kerk niet (meer) kunnen maken kunnen worden aangesloten op de kerktelefoon. Het kerktelefoon systeem werkt via het internet (telefoon aansluiting ter plaatse is voldoende) waar de luisteraars op eenvoudige wijze kunnen inbellen. De kosten worden in principe door de luisteraars zelf betaald, maar de diaconie zorgt voor een luisterkastje en komt dat ook plaatsen. Op de aangesloten adressen wordt een collectebus geplaatst ten bate van de diaconie en voor de kerkrentmeesters.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij diaken E. Pelle 0183-443615, tel. 0183–442834 of dhr. H. Bouman, tel. 0183 – 443364.