Hervormd Andel

Een paar keer per jaar worden er speciale diensten gehouden voor kinderen en voor jongeren. De kinderdiensten richten zich op alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Liederen, gebeden, preek en dergelijke zijn in deze diensten helemaal afgestemd op deze leeftijd. 
 

Op Bid- en Dankdag worden 's middags kinderdiensten gehouden. Deze worden georganiseerd in samenwerking met Basisschool De Zaaier en de Gereformeerde Kerk. De kinderdienst op dankdag en biddag  worden gehouden in de Gereformeerde Kerk of Hervormde kerk. In de periode rond bid- en dankdag wordt op de basisschool ook aandacht geschonken aan het thema van de kinderdiensten.