Hervormd Andel

Beleidsplan vastgesteld

De kerkenraad heeft op 10 juli 2013. het nieuwe beleidsplan voor de periode 2013 – 2017 vastgesteld. De gemeente is bij het tot stand komen nauw betrokken geweest. Er is een gemeenteavond gehouden en iedereen heeft de mogelijkheid gehad op het concept te reageren. Uit de gevolgde procedure is van een grote betrokkenheid van de gemeenteleden gebleken. Uit de reacties blijkt dat het plan, zoals dit nu is vastgesteld, op een breed draagvlak kan rekenen. De kerkenraad is hiervoor dankbaar. Dankbaar is de kerkenraad ook omdat hij zich tijdens het gehele proces gesteund heeft gevoeld door Gods aanwezigheid en de leiding van de Heilige Geest

 

Bekijk en download hier ons beleidsplan!

Beleidsplan 2013-2017