Hervormd Andel

Voor gemeenteleden die, om welke reden ook, niet op eigen gelegenheid de kerkdiensten kunnen bezoeken bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de kerkauto, die elke zondag voor beide kerkdiensten rijdt. Dit geldt ook voor speciale diensten zoals feestdagen en bid- en dankdagen. Zij die hiervan gebruik wensen te maken kunnen zich in verbinding stellen met de chauffeur die wekelijks in 'Voetius' vermeld wordt. Ook kunnen autobezitters welke zich hiervoor beschikbaar willen stellen zich opgeven bij de diaconie