Hervormd Andel

Belijdeniscatechese Het is elk jaar weer erg mooi als er gemeenteleden zijn, die zich aanmelden voor de belijdeniscatechese. Het is waardevol om een winterseizoen lang wekelijks met elkaar op te trekken. In een seizoen hebben we op deze avonden alle kernpunten van het christelijk geloof besproken, uitgediept, bevraagd en uitgelegd, waarin we altijd gestart zijn met een gesprek naar aanleiding van een Bijbelgedeelte, wat paste bij het te bespreken thema. Vraag gerust eens aan hen, die recent belijdenis hebben gedaan, hoe zij deze catechese ervaren hebben.

Om maar duidelijk te zijn: Belijdenis doen is niet aangeven dat je een perfecte gelovige bent, dat je alles begrijpt van God en geloof of dat je belooft voortaan beter te gaan leven. Belijdenis doen is belijden wie Jezus Christus is, wat Hij gedaan heeft en doet en wat dát betekent voor jouw of uw leven. Het volgen van belijdeniscatechese is geen verplichting om het dan ook te doen. Tegelijk hopen we natuurlijk dat het verlangen groeit om je ‘ja-woord’ uit te spreken dat je niet zonder Jezus Christus verder wil. Je bent van harte welkom! Er staan prachtige beloften in de Bijbel, die aangeven dat God ernaar uit ziet dat je Zijn Naam belijdt voor de mensen en dat Hij je met Zijn Geest daarin zal bijstaan.

Ook wil ik een oproep doen aan hen, die er nog nooit aan toe zijn gekomen om belijdenis te doen. Ook als u al wat ouder bent, nodig ik u van harte uit om erover na te denken om deze catechese te gaan volgen. Mocht de avond niet uitkomen, dan kunnen we ook andere tijden bespreken. Ter overweging wil ik wat doorgegeven uit een artikel van dr. J.M. Burger wat in theologisch tijdschrift Kontekstueel stond: ‘Ook een kinderdoop is een geloofsdoop, waarbij aan de doopouders met de doopvragen vóór de doop opnieuw een geloofsbelijdenis gevraagd wordt. Omdat we niet op het geloof van een ander kunnen blijven teren, vraagt deze doop om een persoonlijke geloofsbelijdenis van de dopeling.’ Ds. L.M. Vreugdenhil (Discipelschap, p.142-143) zegt daarover: ‘Bijbel en kerkgeschiedenis leerden ons dat de openbare geloofsbelijdenis in de eerste plaats, voor wie als kind gedoopt werd, een uitgesteld onderdeel is van de doopliturgie. De kinderdoop vraagt om dit persoonlijke geloofsantwoord, het hoort er wezenlijk [!] bij’. Wilt u of jij er een keertje met mij over doorpraten of mailen, dan kan dat natuurlijk. Graag zelfs!

Belijdeniscatechese wordt gegeven op dinsdagavond van 21.00-22.30 uur op een nader te bepalen adres.