Hervormd Andel

Catechisatie vormt een belangrijk onderdeel van ons gemeentewerk. 

In de ontmoetingen op catechese gaan we in gesprek met onze tieners en jongeren over de vele aspecten van het christelijk geloof.
We doen dat aan de hand van de methode Follow Me (12+) en
Follow Me next (16+).

De bijeenkomsten beginnen we plenair met zingen, gebed, collecte en een presentatie over het onderwerp.
Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst wordt het onderwerp in vaste kleine groepjes verder besproken onder leiding van een vaste mentor.

Catechese wordt gehouden op dinsdagavond:
18.30 uur Follow Me voor tieners van 12 jaar en ouder
Mentoren: Martin de Groot en Niels van Giessen
19.30 uur Follow Me next voor jongeren vanaf 16 jaar
Mentoren: Martin de Groot en Thomas Fikse

We verwachten dat de catechisanten zelf het volgende meenemen:
Bijbel, pen en geld voor de collecte.

De avonden worden gehouden in De Ark.

Voor verdere informatie en vragen:Martin de Groot
tel. 0183 – 442189