Hervormd Andel

De kerkenraad is het centrale bestuursorgaan van onze gemeente. Deze bestaat uit de predikant, de ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen. Voor onze gemeente zijn dat:

Dominee:      
B.J.W Ouwenhand
Kerkstraat 13b
4281 LL Andel
183 - 51 48 76
     
Scriba Ouderling Ouderling Ouderling
G.P. Versteeg (Gerrit)
Hoge Maasdijk 52
4281 NH Andel
0183-512944
H. D. Kraaij (Henk)
Oosteromstraat 25
4281 LD Andel
0183-442466
  C.P.H. Naaijen (Cor)
Dr. Martin Luther Kingplein 2
4281 KN Andel
0183-443050
Ouderling Ouderling Ouderling Jeugd-ouderling
Sj.H. Wiersma (Sjoerd) 
Parrelelweg 17
4283 GR Giessen
0643940187
T. Assem (Ton)
Rietsingel 19
5306 CJ Brakel
06-57572189
G. v Giessen (Gerben)
Middenweg 4 
4281KH Andel
0183-448016

L.M. de Groot (Martin)
Burg v. d. Schansstr 32
4281 LJ Andel
0183-442189
Ouderling-kerkrentmeester Ouderling-kerkrentmeester Ouderling-kerkrentmeester  
A.J.P. Smits (Arnald)
Kammetweg 8
4281KK Andel
06-51744797
H. Bouman (Huib)
Kamperfoelie 6
4281 MD Andel
0183-443364
P.J.Tankens(Pascal)
Burg. Baxlaan 1a
4281 Andel
06-27072796

 
Diaken Diaken Jeugd -diaken Diaken
B. van Andel (Bas)
Kerkstraat 8
4281 LL Andel
0183-442834
A.D. Pelle (Erik)
Alb. Schweitzerlaan 13 
4281 LT  Andel
0183-443615
C.N. Bouman (Niels)
Burg. Scholtenlaan 24
4281 LC  Andel
0183 511091 
C.G. Kant (Robert)
Hoofdgraaf 53
4281 NN  Andel
06-22612100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


De kerkenraad heeft ook een dagelijks bestuur, moderamen genaamd.

Voorzitter: Martin de Groot

Scriba: Gerrit Versteeg

Voorzitter kerkrentmeester: Huib Bouman

Voorzitter Diaconie: Erik Pelle

Namens Consistorie: Cor Naaijen

Dominee: Vacant

De taak van de kerkenraad Deze bestaat in het leiding geven aan de gemeente van de Heere. Hierin heeft iedere ambtsdrager zijn eigen taak. Omdat onze gemeente ten diepste Gods gemeente is, is Hij ons uitgangspunt, als het gaat om beleid en bestuur.Op God moet alles zich richten. Van daaruit richt de kerkenraad zich op de gemeente. Dit wil zij doen vanuit een brede pastorale verantwoordelijkheid voor het geheel van de gemeente. Onze gemeente is breed, in mening en visie. Daarom wil de kerkenraad in liefde gericht zijn op eenheid en samenbinding. Dit wordt gevonden in Jezus Christus. Daarbij ziet de kerkenraad een weg voor zich, die zich beweegt in het spoor van de gereformeerde leer naar Schrift en belijdenis. De inhoud van de Bijbel en van de belijdenisgeschriften dient aan de orde te komen in de prediking, de catechese en op de kringen.De kerkenraad gelooft dat op deze manier de gemeente gebouwd wordt in het geloof en verdiept in de kennis van en verbondenheid met onze Heere Jezus Christus. Op die manier zal ze ook toegerust worden voor haar roeping om naar buiten toe te getuigen van haar Redder en Verlosser.

 

Wijkindelding

De kerkenraad heeft de gemeente in wijken ingedeeld met ieder een eigen wijkouderling.

wijk 1 H. D. Kraaij (Henk)

Zorgcentrum 'De Notenhoff', Vinkenpad, Lijsterplein, Putterplein, Merelplein, Nachtegaallaantje, Leeuweriklaantje, Kon. Emmastraat, Langenhof, Corn. Buizerdplein en Koolmeespad

wijk 2 (Gerben)

Burg. v.d. Schansstraat, De Poort, Wilhelminastraat, Beatrixstraat, Julianastraat en Gezetstraat.

wijk 3 S. Wiersma (Sjoerd)

Pr. Margrietstraat, Hoofdgraaf, Romboutstraat, Hofflaan, Huiswerf,

Pr. Bernhardstraat, Not. Hollestelleplein, Pr. Christinastraat, Wilhelminasluis en Buitenlaan.

wijk 4 J. Lubbertsen (Jeroen)

Parallelweg, Eendenveld, Dr. M.L. Kingplein, Neer-Andelseweg, Middenweg, Wingerd, Klimop, Burg. Baxlaan, J.H. Dunantstraat, Kennedylaan,

Abr. Kuyperstraat en Kerkstraat.

wijk 5 C.P.H. Naaijen (Cor)

Hoge Maasdijk, De Oude Silo, Kammetweg, Duizendmorgen, Mr. S. Naayenstraat en Hoefweg.

wijk 6 T. Assem (Ton)

Burg. Scholtenlaan, Alb. Schweitzerlaan, Talmalaan, Clematis, Jasmijn, Kamperfoelie, Vuurdoorn, Mart. v Rijswijkplein, Dr. Oosteromstraat en Ds. van der Putstraat.

Wijk 7  (Gerben)

Sterappel, Bellefleur, Roem van Altena en Bronkhorst.