Hervormd Andel

De diakenen hebben hun werkzaamheden verdeeld volgens onderstaande indeling:

Robert Kant

Administrateur, verantwoording van diaconale giften en contactpersoon ISDD.

Niels Bouman

Jeugddiaken, beheer kerktelefoonkastjes, kerkauto en vertegenwoordiger DAC.

Bas van Andel

Bezorging van MP3-spelers en liturgieën, kerstactie ’s, ouderenzorg en WMO

Erik Pelle

Voorzitter, administratie Voetius en aanvraag kerktelefoon.

 

De diakenen krijgen ondersteuning van de heer H. Bouman voor het technische gedeelte en beheer van de kerktelefoon

 

Bankrek. nr. NL02RABO0341515485 ten name van Diaconie van de Herv. Gemeente te Andel, Hoofdgraaf 53 te Andel.

 

Bloemengroet

De diaconie verzorgt de organisatie van de bloemengroet. De bloemen zullen 's zondags voor in de kerk staan. Met een hartelijke groet van de gemeente worden de bloemen naderhand bezorgd bij: bijvoorbeeld aan huis gebonden of zieke mensen uit de gemeente of het dorp, of iemand die iets te vieren heeft, die steun kan gebruiken, of die de gemeente om een andere reden in de bloemen wil zetten.

Ach, een bloemetje zult u zeggen. Maar we weten dat het meestal heel erg gewaardeerd wordt.

Het gevoel dat men aan je denkt, hoewel velen helemaal niet weten dat je het zo nodig had.

Kent u iemand die zo een steuntje van de gemeente wel kan gebruiken? Laat het ons weten! Geef naam, adres en reden op.

Wanneer u het leuk vindt om af en toe een boeket bij iemand te bezorgen dan horen we dat ook graag.

Reactie graag naar diaken Erik Pelle 0183-443615

 

ISDD

ISDD staat voor Interkerkelijke Stichting voor Diaconale Doeleinde in het Land van Altena.

In deze stichting zijn de 23 kerken vertegenwoordigd in het Land van Altena, dus ook de Herv. Gem. Andel. De stichting is eigenaar van de 'Knotwilg' te Almkerk waar meerdere zorginstellingen één of meerdere kantoor ruimten huren.

Na aftrek van de vaste kosten blijft er jaarlijks een bedrag over. Wat doen zij hiermee, zoals de naam al aangeeft zijn zij diaconaal bezig. Zij ondersteunen graag de jeugd (bijv. werkvakantie) uit eigen streek die iets willen betekenen voor de arme of zorg nodig hebbende medemens. Ook steunen zij, door tussenkomst van maatschappelijk werkers, mensen die in moeilijkheden zitten, gehandicapten vakantie en wereldwijd diversen projecten. Zo hebben verscheidene jongeren uit onze gemeente hier al een beroep op kunnen doen. Voor informatie kunt u terecht bij diaken A.D. Pelle 0183 – 443615