Hervormd Andel

Het college van kerkrentmeesters wordt trouw ondersteund door een aantal werkgroepen daarbij met name te noemen:
 

A. De kosters

Het kosterwerk wordt beurtelings gedurende een week (van zondag t/m zaterdag) uitgevoerd door één koster uit de hieronder genoemde personen:

  • Arnold van Andel (coördinerend koster)Notaris Hollestelleplein 10 Tel 0183-441484
  • Bas van Andel Burg. v.d. Schanssstraat 5 Tel. 0183 - 441167
  • Wim Kraaij Hoofdgraaf 23 Tel. 0183 - 442778
  • Arnald Smits Kammetweg 8 Tel. 0183 - 510219
  • Leen van Tilborg Hoofdgraaf 27 Tel. 0183 - 442069
  • Adriaan Kuipers dr. Oosteromstraat 4 Tel 0183 443773

Naast het gebruikelijke kosterwerk voor/tijdens/na de diensten verzorgen de kosters ook de wekelijkse schoonmaak van een 'eigen gedeelte van de kerk'.
 

B. De Organisten

Het orgel wordt tijdens de kerkdiensten bespeeld door een steeds variërend aantal organisten die volgens een halfjaarlijks rooster worden ingepland.

Momenteel beschikken wij over 6 organisten die voor een vaste overeengekomen vergoeding de diensten begeleiden.

De coördinatie van de organisten wordt ter ondersteuning aan de KRM uitgevoerd door: Wim Hoesen Kamperfoelie 8 Tel 0183 - 441835
 

C. Technische ondersteuning

De Kerkrentmeester die het technisch beheer uitvoert wordt ondersteund door een groep van 2 personen met technische kennis van bouwconstructies:

• Johan de Cloe Hoofdgraaf 19 tel. 0183 - 442320

• Henk Kraay Dr. Oosteromstraat 25 tel. 0183 - 442464
 

D. Jaarlijkse kerkschoonmaak

Voor de jaarlijkse schoonmaak worden steeds weer vrijwilligers opgeroepen zich

te melden om mee te helpen om in een tweedaagse sessie de kerk schoon te

maken. De coördinatie van de jaarlijkse schoonmaak wordt uitgevoerd door:

• Arnold van Andel , coördinerend koster
 

E. Onderhoud tuinen

Voor het onderhoud van de tuinen behorende bij kerk en pastorie is steeds een groep van meerdere personen beschikbaar die al naar gelang de grootte van de klus opgeroepen kunnen worden.