Hervormd Andel

Eén van de voornaamste taken van een ouderling is het doen van huisbezoek. In de regel wordt het huisbezoek gedaan door twee ouderlingen. Voor alleenstaanden kan daar een uitzondering op worden gemaakt. U wordt vooraf door uw sectie-ouderling benaderd, die een afspraak maakt voor huisbezoek. Graag zien wij op huisbezoek het gehele gezin: dus ook de kinderen!

Wij spreken de wens uit dat u de broeders graag zult willen ontvangen. Ruimt u een plaatsje voor hen in op uw (wellicht overvolle) agenda?

Naast het reguliere huisbezoek delen de ouderlingen ook graag in uw vreugde en verdriet, leven daarin naar hun vermogen met u mee! Zou u daarom bij geboorte en overlijden ook uw sectieouderling een bericht willen sturen? Bij ziekte leeft uw sectie-ouderling ook graag mee: wilt u hem dan ook op de hoogte brengen en houden, zodat hij, des gewenst, op bezoek kan komen?