Hervormd Andel

De Kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden, voor zover niet van diaconale aard, toe aan het college van kerkrentmeesters.

De taak van het college van kerkrentmeesters is volgens Ordinantie 11 Artikel 2 Lid 7 :

Deze omvat onder meer:

* het vaststellen van de materiele behoeften van de gemeente

* het zorgdragen voor de geldwerving

* het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente

* het beheer van de kerkgebouwen, van het kerkelijk centrum en andere eigendommen

* personeelsbeleid (kerkelijke bureau medewerkers, kosters, e.d.)

* het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van de doop-, lidmaten-en trouwboeken

* het beheren van de archieven van de gemeente

* het beheren van verzekeringspolissen

De (ouderling-)kerkrentmeesters worden gekozen door de belijdende leden van de gemeente.